Prosimy o zadawanie pytań dotyczących studiów a także spraw związanych z psychologia transportu. Pytania wraz odpowiedziami będziemy zamieszczać poniżej w najszybszym możliwym czasie.

FORMULARZ do anonimowego zadania pytania

Czy możliwe jest, abyśmy pod koniec wszystkich zajęć zrobili podsumowanie, tj. krok po kroku całe postępowanie podczas badania?

Oczywiście, takie podsumowanie można zrealizowac podczas ostatnich zajęć, tj. prezentacji przypadków do zaliczenia.

Czy możliwe byloby jeszcze omówienie kwestii postępowania z osobami skierowanymi na badania za alkohol? Jak badać, na co zwrócic uwage?

W ramach zajęć praktycznych będziecie Panstwo szczegółowo omawiać procedurę postępowania przy badaniach po zatrzymaniu prawa jazdy, w tym i po alkoholu wraz ze szczegółowymi wskazówkami diagnostycznymi.

Kiedy należy się spodziewać wytycznych do egzaminu koncowego?

Egzamin końcowy będzie składal się z dwóch części:

  1. Test zaliczeniowy obejmujący materiały otrzymane przez Panstwa od prowadzących (slajdy z zajęć) – pytania zamknięte i wielokrotnego wyboru,
  2. Prezentacja – po 1 przypadku

Jaki termin badania psychologicznego wyznacza się instruktorom oraz egzaminatorom (z uwzględnieniem wieku badanych)?

Do 60 roku życia co 5 lat, po ukończeniu 60 lat – co 30 miesięcy

Na zaliczenie opisujemy dwa przypadki osoby badanej. Czy mają to byc jakieś szczególne przypadki ze względu na cel badania? Czy sami wybieramy który przypadek prezentujemy?

Na zaliczenie końcowe składają się opisy dwóch przypadków dwóch osób badanych. Jeden z zakresu transportu drogowego czyli kierowcy zawodowego, drugi z zakresu prawa o ruchu drogowym czyli osoby po zatrzymaniu prawa jazdy lub egzaminatora / instruktora nauki jazdy. Ten drugi przypadek prezentowany jest na forum podczas egzaminów końcowych.