Studia obejmują łącznie 176 godzin zajęć, zarówno teoretycznych jak i praktycznych

Zajęcia teoretyczne realizowane są w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przez doświadczonych wykładowców z obszaru psychologii transportu z długoletnią praktyką, która umożliwia analizę trudnych przypadków z jakimi mogą spotkać się absolwenci studiów podczas własnej praktyki zawodowej. Instytut wyposażony jest w labolatorium składające się z bogatego oprzyrządowania różnych producentów oraz bogatą pracownię metod diagnostycznych.

Wyklady teoretyczne (80 godz.) mają na celu prezentacje aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnoscią działania kierowcy (psychologia procesów poznawczych, psychologia pracy, modele niezawodności i błędu, uwarunkowania wypadków, psychologia osobowości i różnic indywidualnych, psychologia stresu) oraz z oceną zaburzeń (zaburzenia emocjonalne i osobowości, psychologiczne aspekty uzależnień). Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu (prawo i etyka, psychometria, fizjologiczne aspekty pracy kierowcy, polityka bezpieczenstwa ruchu drogowego, osoba niepelnosprawna jako kierowca).

Podstawowe zagadnienia:

 • Podstawy psychologii transportu
 • Elementy psychologii pracy kierowcy
 • Prawne i etyczne aspekty psychologii transportu
 • Procesy poznawcze
 • Psychologia osobowości i róźnic indywidualnych
 • Relacje społeczne a zachowanie w ruchu drogowym
 • Stres i zmęczenie w pracy kierowcy
 • Elementy neuropsychologii klinicznej
 • Zaburzenia osobowości i psychopatologia zachowań a kierowanie pojazdem
 • Psychologiczne i medyczne podstawy uzależnień
 • Ryzyko w ruchu drogowym

 

Ćwiczenia i warsztaty (96 godz.) mają na celu umożliwienie zdobycia i/lub pogłębienia praktycznych umiejętności diagnozy (m.in. zapoznanie z narzędziami psychologii klinicznej, pogłębienie diagnozy ze względu na zaburzenia osobowości, zaburzenia emocjonalne). Pozwolą również zapoznać się z obsługą aparatów stosowanych w diagnozie sprawności psychofizycznej kierowcy (cele badania aparatami, parametry poszczególnych aparatów, warunki przeprowadzania badania, sposoby przekazywania instrukcji, a także programowanie urządzeń dla indywidualnych potrzeb, np. na potrzeby niepelnosprawnych). Ważnym aspektem ćwiczeń na aparatach będzie nabycie umiejętności tworzenia norm.

Podstawowe zagadnienia:

 • Metodyka badań kierowców
 • Psychometria
 • Wypadki drogowe – przyczyny, ocena i profilaktyka
 • Procesy starzenia się
 • Aparatura do badań sprawności psychomotorycznej
 • Interpretacja wyników badań
 • Problemy medyczne a prowadzenie pojazdu
 • Stres pourazowy
 • Analiza trudnych przypadków

 

Zajecia realizowane sa w trybie zaocznym (soboty i niedziele), srednio 1 – 2 razy w miesiącu.