Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu adresowana jest do dyplomowanych psychologów pragnących poszerzyć zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pragnących ubiegać się o uprawnienia do działań diagnostyczno-orzeczniczych w dziedzinie psychologii transportu na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

(„Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z póżniejszymi zmianami).

Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej (teoretycznej i praktycznej) wiedzy z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Studia obejmują także zagadnienia z zakresu psychologii pracy, psychologii klinicznej, psychologii osobowości, procesów poznawczych, emocji, stresu, ergonomii, psychometrii, medycyny pracy oraz aspektów prawnych i etycznych pracy psychologa transportu.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki i orzecznictwa psychologii transportu. W ramach studiów przewidzana jest praktyka w wybranej pracownii psychologii pracy.

Wiedza zdobyta podczas studiów powinna pozwolić na nabycie umiejętności:

  • Profesjonalnego przeprowadzania badań kierowców w tym sprawców wypadków, kierowców z prawem jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu lub przekroczenie punktów karnych, kandydatów na instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów,
  • Orzekania o predyspozycjach psychicznych niezbędnych do wykonywania określonych zadań przez osoby prowadzące pojazdy,
  • Prowadzenie działalności psychoedukacyjnej (programy i szkolenia dla kierowców naruszających przepisy obowiazujące w ruchu drogowym)

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie również możliwość ubiegania się o wpis na listę psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kierujących pojazdami.