Psychological Aspects of Risk and Aggression among Motorcyclists – “Mad Max” Syndrome

R. Makarowski; A. Peplińska, M. Nowopolski, Polish Psychological Bulletin 2010, vol. 41 (2), 74-83

czytaj…

Ograniczona zdolność do prowadzenia pojazdów w chorobie Huntingtona

E. J. Sitek; W. Soltan; M. Kuklińska; J. Sławek, Hygeia Public Health 2013, 48(4), 383-389

czytaj…

Jakościowo-ilosciowa ewaluacja zjawiska prowadzenia pojazdu pod wplywem alkoholu –

Raport TNS OBOP

czytaj…

Teraz ja, czyli kto rządzi na polskich drogach

Grzegorz Łyś

czytaj…

Neuropsychologia starzenia poznawczego

Iwona Kołodziejczyk, Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych 2007, Tom 56, nr 1-2 (274-275), 49-62

czytaj…

Who is a dangerous driver? Socio-demografic and personal determinants of risky traffic behavior

Aleksandra Peplińska, Magdalena Wyszomirska-Góra, Piotr Połomski, Marcin Szulc. Current Issues In Personality Psychology · volume 3(3), 2015

czytaj

Personal determinants of acceptance of drinking
and driving among Polish drivers

Marcin Szulc, Aleksandra Peplińska, Piotr Połomski, Magdalena Wyszomirska-Góra. Current Issues In Personality Psychology · volume 4(2), 2016

czytaj…