REKRUTACJA NA XV EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH / Nr edycji: PW40-015 – SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdanskim
od roku akademickiego 2014/2015 odbywa sie za pośrednictwem narzędzia
Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj sie!

SYLWETKA KANDYDATA

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu adresowana jest do dyplomowanych psychologów pragnących poszerzyć zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pragnących ubiegać się o uprawnienia do działań diagnostyczno-orzeczniczych w dziedzinie psychologii transportu na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

ATUTY STUDIÓW

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego posiada na wyposażeniu Laboratorium Badań Psychomotorycznych wyposażone w nowoczesną aparaturę kilku polskich producentów oraz nowatorskie narzędzia diagnostyczne z zakresu psychologii pracy. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki i orzecznictwa psychologii transportu. W ramach studiów przewidziana jest praktyka w wybranej pracowni psychologii pracy.

ZASADY NABORU

Kolejnośc zgłoszeń !

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych)
  • Odpis lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku PSYCHOLOGIA

TERMINY I ETAPY REKRUTACJI

  • Rejestracja w IRK: od dnia 20.06.2022 r. do dnia 28.10.2022 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK (najpóźniej do:30.10.2022)
  • Ogłoszenie listy wstępnie przyjętych: 31.10.2022 r.

OPŁATY ZA STUDIA

Opłatę za studia można uiścić w całości (4500,00 zł) po rozpoczęciu studiów  lub w dwóch równych ratach (2250,00 zł) przed rozpoczęciem każdego semestru.

  • Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują zniżkę w wysokości 250,00 zł. 
  • Istnieje możliwość „rozbicia” na mniejsze raty po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów.

REKRUTACJA NIE OBEJMUJE ŻADNEJ DODATKOWEJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ !