REKRUTACJA NA XIII EDYCJĘ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „PSYCHOLOGIA TRANSPORTU” P740-013 – SEMESTR ZIMOWY 2020/2021

System rekrutacji na studia podyplomowe prowadzone w Uniwersytecie Gdanskim
od roku akademickiego 2014/2015 odbywa sie za pośrednictwem narzędzia
Internetowej Rejestacji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe

Zarejestruj sie!

SYLWETKA KANDYDATA

Oferta studiów podyplomowych z zakresu psychologii transportu adresowana jest do dyplomowanych psychologów pragnących poszerzyć zakres posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pragnących ubiegać się o uprawnienia do działań diagnostyczno-orzeczniczych w dziedzinie psychologii transportu na podstawie art. 124 ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym” Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami.

ATUTY STUDIÓW

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego posiada na wyposażeniu Labolatorium Badań Psychomotorycznych wyposażone w nowoczesną aparaturę kilku polskich producentów oraz nowatorskie narzędzia diagnostyczne z zakresu psychologii pracy. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez psychologów praktyków posiadających długoletnie doświadczenie w zakresie diagnostyki i orzecznictwa psychologii transportu. W ramach studiów przewidziana jest praktyka w wybranej pracowni psychologii pracy.

ZASADY NABORU

Kolejnośc zgłoszeń !

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

  • Podanie o przyjecie na studia podyplomowe – generowane z systemu IRK (po zapisaniu sie na edycję studiów podyplomowych)
  • Odpis lub potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia wyższych studiów psychologicznych
  • Dowód wniesienia opłaty za studia podyplomowe na konto indywidualne pobrane z IRK
  • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty, jeśli studia nie zostaną uruchomione

TERMINY I ETAPY REKRUTACJI

  • Rejestracja w IRK: od dnia 08.06.2020 r. do dnia 18.10.2020 r.
  • Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: w ciągu 7 dni od rejestracji w systemie IRK (najpóźniej do:23.10.2020)
  • Ogloszenie listy wstepnie przyjetych: 28.10.2020 r.

OPŁATY ZA STUDIA

Oplatę za studia mozna uiścić w całosci (4200,00 zł) przed rozpoczęciem studiów (ogłoszeniem listy osób przyjetych na studia) lub w dwóch równych ratach (2100,00 zł) przed rozpoczęciem każdego semestru.

  • Absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują zniżkę w wysokości 200,00 zł. !
  • Istnieje możliwość „rozbicia” na mniejsze raty po uzgodnieniu z Kierownikiem Studiów.

REKRUTACJA NIE OBEJMUJE ŻADNEJ DODATKOWEJ OPŁATY REKRUTACYJNEJ !