KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA DYPLOMOWANYCH PSYCHOLOGÓW

 PSYCHOLOGIA PRACY – DIAGNOSTYKA I ORZECZNICTWO

mmpi2

ADRESACI KURSU

Dyplomowani psychologowie zajmujący się na co dzień lub planujacy rozpocząć działaność  w zakresie psychologii pracy. Zakres działaności to diagnozowanie i orzecznictwo predyspozycji zawodowych osób wykonujących zawody wymagające szczególnych predyspozycji psychologicznych i psychomotorycznych bądź pracujacych w warunkach szczególnych. Wymaganym minimum formalnych kwalifikacji jest dyplom magistra psychologii.

————————————————————————————————————————————————–

CEL KURSU

Podniesienie kompetencji zawodowych, wiedzy oraz przygotowania merytorycznego do wykonywania badań psychologicznych w obszarze psychologii pracy poza obszarem psychologii transportu.

W ramach kursu przewidziane są nastepujące obszary tematyczne:

 • Medycyna pracy a orzecznictwo psychologiczne
 • Nowoczesne metody i narzędzia diagnostyczne
 • MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
 • Metodyka badań poszczególnych obszarów psychologii pracy:
199
 • Prace na wysokościach
 • Operatorzy urządzeń inzynieryjno-budowlanych
 • Diagnostyka osób pracujących w duzym obciążeniu psychicznym (służby ratownicze, strażacy, policjanci, straznicy miejscy, wojsko)
 • Prace na urządzeniach pod napięciem
 • Prace związane z zabezpieczeniem technicznym
 • Transport kolejowy
 • Transport lotniczy
 • Diagnostyka psychologiczna osób pracujących na morzu (statki handlowe, platformy wiertnicze)
 • Diagnostyka psychologii pracy w przemysle wydobywczym
 • Badania osób na stanowiskach decyzyjnych

————————————————————————————————————————————————–

CZAS TRWANIA I OPŁATY

Kurs obejmuje 96 godzin realizowanych w jednym semestrze (zjazdy w soboty i niedziele). Całkowity koszt kursu to 2300,00 w tym opłata rekrutacyjna 100,00 (na konto bankowe nr 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 z dopiskiem „Psychologia pracy – diagnostyka i orzecznictwo – opłata rekrutacyjna„.

Koszt kursu obejmuje cenę dwóch szkoleń:

Najbliższe terminy realizacji kursu: marzec 2016

Liczba miejsc ograniczona ! Zapraszamy do składania zgłoszeń udziału.

————————————————————————————————————————————————–

ATUTY KURSU

 • Wskazanie nowych obszarów w diagnostyce i orzecznictwie psychologii pracy
 • Kontakt z doświadczoną kadrą psychologów i lekarzy z zakresu diagnostyki i orzecznictwa psychologii pracy
 • Rozbudowanie warsztatu diagnostycznego o nowoczesne metody i narzedzia diagnostyczne
 • Analiza trudnych przypadków z zakresu psychologii pracy
 • Wprowadzenie w arkana prawne i metodyczne obszarów badań psychologii pracy
 • Dostep do nowoczesnej aparatury do badań sprawności psychomotorycznej

————————————————————————————————————————————————–

REKRUTACJA

Rekrutacja ma charakter ciągły. Kurs uruchomiony zostaje po zebraniu odpowiedniej liczby kursantów. Zasady naboru – kolejnośc zgłoszeń. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Psychologii ul. Bazyńskiego 4, pokój C325.

 • Podanie o przyjęcie na kurs – pobierz
 • Odpis lub potwierdzona notarialnie za zgodnosc z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku PSYCHOLOGIA
 • Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na konto
 • Numer konta lub adres, na który zostanie dostarczony zwrot wniesionej opłaty w przypadku gdy studia nie zostana uruchomione

—————————————————————————————————————————————————–

KONTAKT240px-Faculty_of_Social_Sciences_of_Gdańsk_University_-_1

Uniwesytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Pokój C 325 (poziom 300), I pietro

Kierownik kursu:
dr Aleksandra Peplińska e-mail: a.peplinska@ug.edu.pl