SZKOLENIE DLA DYPLOMOWANYCH PSYCHOLOGÓW

 MMPI-2 W DIAGNOSTYCE PSYCHOLOGII PRACY

55

 ADRESACI SZKOLENIA

Dyplomowani psychologowie zajmujący się na co dzień lub planujacy rozpocząć działaność w zakresie psychologii pracy. Zakres działaności to diagnozowanie i orzecznictwo predyspozycji zawodowych osób wykonujących zawody wymagające szczególnych predyspozycji psychologicznych i psychomotorycznych bądź pracujacych w warunkach szczególnych. Wymaganym minimum formalnych kwalifikacji jest dyplom magistra psychologii.

————————————————————————————————————————————————-

CELE SZKOLENIA

  • Zapoznanie słuchaczy z zasadami oraz procedura przeprowadzania badań testem MMPI-2 w diagnostyce psychologii pracy
  • Zdobycie umiejętności właściwej interpretacji wyników badań MMPI-2 w obszarze psychologii pracy
  • Zdobycie umiejętności wykorzystania wyników badań testem MMPI-2 do identyfikacji i profilaktyki zaburzeń psychospołecznych w pracy oraz zapobiegania skutkom stresu zawodowego

CZAS TRWANIA I OPŁATY

Szkolenie trwa 1 dzień i obejmuje łącznie 8 godzin (zjazd w soboty w godzinach 9.00 – 15.30). Całkowity koszt szkolenia to 400,00 opłacany na indywidualny nr konta po uruchomieniu szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia: 12.06.2016 r. (zgłoszenia przyjmowane do: 31.05.2016)
Liczba uczestników ograniczona ! Zapraszamy do składania zgłoszeń udziału.

———————————————————————————————————————————————–

REKRUTACJA

Rekrutacja ma charakter ciągły. Szkolenie uruchomione zostaje po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Maksymalna liczba uczestników – 10 osób. Zasady naboru – kolejnośc zgłoszeń. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Psychologii ul. Bazyńskiego 4, pokój C325.

  • Podanie o przyjęcie na kurs – pobierz
  • Odpis lub potwierdzona notarialnie za zgodnosc z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku PSYCHOLOGIA

————————————————————————————————————————————————-

KONTAKT240px-Faculty_of_Social_Sciences_of_Gdańsk_University_-_1

Uniwesytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Pokój C 325 (poziom 300), I pietro

Kierownik szkolenia:
dr Aleksandra Peplińska e-mail: a.peplinska@ug.edu.pl