SZKOLENIE DLA DYPLOMOWANYCH PSYCHOLOGÓW

 METODY I NARZEDZIA PSYCHOLOGII PRACY

12

ADRESACI SZKOLENIA

Dyplomowani psychologowie zajmujący się na co dzień lub planujacy rozpocząć działaność w zakresie psychologii pracy. Zakres działaności to diagnozowanie i orzecznictwo predyspozycji zawodowych osób wykonujących zawody wymagające szczególnych predyspozycji psychologicznych i psychomotorycznych bądź pracujacych w warunkach szczególnych. Wymaganym minimum formalnych kwalifikacji jest dyplom magistra psychologii.

————————————————————————————————————————————————-

CELE SZKOLENIA

  • Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami badań psychologicznych w zakresie psychologii pracy
  • Poznanie zasad interpretacji wyników badań diagnostycznych oraz poszerzenia umiejętności posługiwania nowoczesnymi narzedziami diagnostycznymi

————————————————————————————————————————————————-

CZAS TRWANIA I OPŁATY

Szkolenie trwa 2 dni i obejmuje łącznie 16 godzin (zjazdy w soboty i niedziele od w godzinach 9.00 – 15.30). Całkowity koszt szkolenia to 800,00 opłacany na indywidualny nr konta po uruchomieniu szkolenia.

Najbliższy termin szkolenia: 05-06.03.2016 r.
Liczba uczestników ograniczona ! Zapraszamy do składania zgłoszeń udziału.

————————————————————————————————————————————————-

REKRUTACJA

Rekrutacja ma charakter ciągły. Szkolenie uruchomione zostaje po zebraniu odpowiedniej liczby osób. Maksymalna liczba uczestników – 10 osób. Zasady naboru – kolejnośc zgłoszeń. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Psychologii ul. Bazyńskiego 4, pokój C325.

  • Podanie o przyjęcie na kurs – pobierz
  • Odpis lub potwierdzona notarialnie za zgodnosc z oryginałem kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku PSYCHOLOGIA

————————————————————————————————————————————————-

KONTAKT240px-Faculty_of_Social_Sciences_of_Gdańsk_University_-_1

Uniwesytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Psychologii

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Pokój C 325 (poziom 300), I pietro

Kierownik szkolenia:
dr Aleksandra Peplińska e-mail: a.peplinska@ug.edu.pl

 

ساخت اپلیکیشن

مبلمان اداری

طراحی قالب وردپرس

نیازمندیها

طراحی اپلیکیشن